Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for tilmelding til nyhedsbreve

El-Supply ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

El-Supply ApS
Industrivej 2
3730 Nexø

salg@el-supply.dk
CVR: 43771469


Formålene med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udsende de ønskede nyheder fra El-Supply.
Herudover kan dine data benyttes i anonymiseret form til statistiske formål.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler almindelige personoplysninger i form af den e-mailadresse, du har indtastet. 

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Retten til at trække samtykke tilbage 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Dette kan du gøre ved at afmelde dig eller kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Nyhedsbrev