En transistor er en halvlederkomponent, der kan fungere som en elektronisk switch eller forstærker. Den er en grundlæggende byggesten i moderne elektronik og findes i næsten alle elektroniske enheder. Her er nogle nøglepunkter om transistorer:

Grundlæggende struktur:

 • Typer: Der er hovedsageligt to typer transistorer: bipolære transistorer (BJT) og felt-effekt transistorer (FET).
  • BJT: Består af tre lag af halvledermateriale, enten i en NPN- eller PNP-konfiguration. NPN betyder, at et tyndt P-lag er sandwichet mellem to N-lag, og PNP betyder, at et tyndt N-lag er sandwichet mellem to P-lag.
  • FET: Herunder MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) og JFET (Junction Field-Effect Transistor), bruger en elektrisk felt til at styre strømmen gennem en halvlederkanal.

Funktion:

 • Switch: Transistorer kan fungere som tænd/sluk-enheder i kredsløb. Når en lille strøm eller spænding tilføres en af transistorens terminaler (basis for BJT eller gate for FET), tillader det en større strøm at flyde mellem de to andre terminaler (kollektor og emitter for BJT eller drain og source for FET).
 • Forstærker: Transistorer kan også forstærke signaler. En lille ændring i strømmen eller spændingen på én terminal kan forårsage en stor ændring i strømmen mellem de to andre terminaler.

Terminaler:

 • BJT: Har tre terminaler – basis (B), kollektor (C), og emitter (E).
 • FET: Har også tre terminaler – gate (G), drain (D), og source (S).

Anvendelser:

 • Digital elektronik: Transistorer er de grundlæggende enheder i logiske kredsløb, der bruges i mikroprocessorer, hukommelse og andre digitale komponenter.
 • Analog elektronik: Bruges i forstærkere, oscillatorer og signalbehandlingskredsløb.
 • Strømstyring: Bruges i strømforsyninger, motorstyring og spændingsregulatorer.

Fordele:

 • Høj pålidelighed: Transistorer har ingen bevægelige dele, hvilket gør dem meget pålidelige.
 • Lille størrelse: Transistorer kan fremstilles meget små, hvilket tillader højdensitets integration i mikrochips.
 • Hurtig switchhastighed: Transistorer kan skifte meget hurtigt, hvilket er vigtigt for moderne digitale kredsløb.

Historisk betydning:

 • Opfindelse: Transistoren blev opfundet i 1947 af John Bardeen, Walter Brattain og William Shockley ved Bell Labs. Den har siden revolutioneret elektronikindustrien.
 • Udvikling: Fra de tidlige enkeltstående transistorer til moderne integrerede kredsløb (IC'er), der kan indeholde milliarder af transistorer på en enkelt chip.

Arbejdsmåde:

 • BJT: Når en strøm flyder ind i basen, tillader det strøm at flyde mellem kollektor og emitter.
 • MOSFET: En spænding på gate skaber et elektrisk felt, der tillader eller forhindrer strømmen mellem drain og source.

Transistorer er essentielle komponenter i næsten alle moderne elektroniske enheder, og deres opdagelse og udvikling har haft en enorm indflydelse på teknologiens fremskridt.

Nyhedsbrev