Modstande

Hvordan aflæser man Modstandsværdier?

Modstande er ofte mærket med farvekoder for at angive deres modstandsværdi. En standard modstand har fire eller fem farverige bånd:

 1. Første bånd: Angiver det første ciffer.
 2. Andet bånd: Angiver det andet ciffer.
 3. Tredje bånd (kun for fem-bånds modstande): Angiver det tredje ciffer.
 4. Multiplikatorbånd: Angiver multiplikationsfaktoren.
 5. Tolerancebånd: Angiver præcisionen af modstandsværdien.

For eksempel, hvis en modstand har båndene brun, sort, rød, og guld:

 • Første bånd (brun) = 1
 • Andet bånd (sort) = 0
 • Multiplikatorbånd (rød) = 100
 • Tolerancebånd (guld) = ±5%
 • Sort: 0
 • Brun: 1
 • Rød: 2
 • Orange: 3
 • Gul: 4
 • Grøn: 5
 • Blå: 6
 • Violet: 7
 • Grå: 8
 • Hvid: 9

Modstand: En grundlæggende komponent i elektronikkens verden

En modstand, også kendt som en resistor, er en passiv elektrisk komponent, der indgår i næsten alle elektroniske kredsløb. Dens primære funktion er at begrænse eller regulere strømmen i kredsløbet, hvilket beskytter komponenterne mod skader og hjælper med at styre strømmen og spændingen i systemet. I denne artikel vil vi gennemgå, hvad en modstand er, hvordan den fungerer, typer af modstande, og hvordan man aflæser modstandsværdier.

Hvad er en Modstand?

En modstand er en komponent, der modstår strømmen af elektrisk strøm i et kredsløb. Den måles i ohm (Ω), og dens værdi bestemmes af materialet og dimensionerne på modstanden. Ved at tilføje modstande til et kredsløb kan ingeniører styre strømmen og fordele spændingen, hvilket er essentielt for korrekt funktion af elektroniske apparater.

Hvordan fungerer en Modstand?

En modstand fungerer ved at omdanne elektrisk energi til varmeenergi gennem en proces kaldet resistiv opvarmning. Når strømmen passerer gennem modstanden, kolliderer elektronerne med atomerne i modstandsmaterialet, hvilket skaber varme og reducerer strømmen. Denne proces hjælper med at regulere strømmen i kredsløbet.

Typer af Modstande

Der findes flere typer af modstande, hver med deres specifikke anvendelser og karakteristika:

Faste Modstande (Fixed Resistors): Disse har en fast modstandsværdi og bruges i de fleste kredsløb. De kommer i forskellige former, såsom kulfilm, metalfilm, og trådviklede modstande.

 • Kulfilm Modstande: Lavet af et lag kulstof på et keramikunderlag. De er billige og almindeligt anvendte.
 • Metalfilm Modstande: Lavet af en tynd film af metal. De er mere præcise og stabile end kulfilm modstande.
 • Trådviklede Modstande: Lavet af tynd metaltråd viklet omkring en kerne. De er velegnede til højeffektapplikationer.

Variable Modstande (Potentiometre): Disse har en justerbar modstandsværdi, som kan ændres ved at dreje en knap eller skyde en kontakt. De bruges ofte i volumenkontrol og justerbare strømforsyninger.

 • Potentiometre: Bruges til at justere spændingsniveauer i et kredsløb.
 • Rheostater: Bruges til at justere strømmen i et kredsløb.

Termistorer: Temperaturafhængige modstande, der ændrer deres modstandsværdi med temperaturen. De bruges til temperaturmåling og beskyttelse mod overophedning.

 • NTC (Negative Temperature Coefficient): Modstanden falder med stigende temperatur.
 • PTC (Positive Temperature Coefficient): Modstanden stiger med stigende temperatur.

LDR (Light Dependent Resistors): Også kendt som fotomodstande, ændrer deres modstandsværdi baseret på lysintensiteten. De bruges i lyssensorer og lysfølsomme applikationer.

Hvordan aflæser man Modstandsværdier?

Modstande er ofte mærket med farvekoder for at angive deres modstandsværdi. En standard modstand har fire eller fem farverige bånd:

 1. Første bånd: Angiver det første ciffer.
 2. Andet bånd: Angiver det andet ciffer.
 3. Tredje bånd (kun for fem-bånds modstande): Angiver det tredje ciffer.
 4. Multiplikatorbånd: Angiver multiplikationsfaktoren.
 5. Tolerancebånd: Angiver præcisionen af modstandsværdien.

For eksempel, hvis en modstand har båndene brun, sort, rød, og guld:

 • Første bånd (brun) = 1
 • Andet bånd (sort) = 0
 • Multiplikatorbånd (rød) = 100
 • Tolerancebånd (guld) = ±5%

Modstandsværdien er derfor 10 x 100 = 1000 ohm, eller 1kΩ, med en tolerance på ±5%.

Modstande er en grundlæggende, men afgørende komponent i enhver elektronisk enhed. Ved at forstå deres funktion, typer og hvordan man aflæser deres værdier, kan du bedre designe og reparere elektroniske kredsløb. Uanset om du arbejder på simple eller komplekse elektroniske projekter, vil kendskab til modstande forbedre din evne til at skabe pålidelige og effektive kredsløb.